Direct to content

Productspiteba oil expeller Piteba nut cracker

E-mail:

Piteba on Facebook

Bruksanvisning för Piteba olja expeller


1. Första användning

 • Rengör insidan av presshuset och expelleraxeln med varmt vatten och rengöringsmedel.
 • Montera presshuset med lås bultar och muttrar på en vertikal bräda eller direkt på ett stadigt bord.
 • Utvinning av vissa frön kräver mycket kraft vilket innebär att det behövs ett mycket robust bord eller bräda.
 • Montera den största brickan på axeln av expeller skruven och smörj denna bricka noga med någon ätlig olja.
 • Använd inte någon annan olja!
 • Denna bricka utsätts för mycket högt tryck och bör alltid vara välsmord.
 • Sätt expelleraxeln i presshuset och montera locket på presshuset. Beroende på vilken typ av frö justera justerings-bulten i munstycket.
 • Förbered en tratt genom att skära en läskedrycksflaska på 15 cm från öppningen. (Yt-terdiameter på öppningen bör vara 28 mm). montera veven över expeller axeln och fixera veven med den bult och mutter.
 • Fyll glasbehållaren med lampolja. Följ instruktio-nerna på förpackningen av lampolja.
 • Placera vekhållaren med veken på toppen av glasbehållare. Placera glasbehållaren på foten av expeller under skorstenen. Fäst behållaren med ett gummiband.
 • Kontrollera alltid kvaliteten på det gummibandet före användning!
 • Placera en liten behållare under oljeutloppet eller placera en liten tratt genom hålet under oljeutta-get och ansluta med ett rör till en hink. Detta innebär att borra ett hål i bordet för att rymma tratten.
 • Oljepressen är nu klar för användning.

2. Frö

 • Frö ska vara väl torkade.
 • Sila fröna i en fin sil för att avlägsna sand och genom en grov sikt för att avlägsna partiklar större än fröet såsom halm och stenar.
 • Förvara torkade fröer i plastpåsar eller tillslutna burkar för att undvika fukt.
 • Fuktiga frö kan inte pressas.
 • Stora frön måste brytas eller malas.
 • Förbered inte mer frö än vad som kan behandlas samma dag för att undvika fukt från luften.

3. Oljeutvinning


  Smörj brickan vid slutet av expelleraxeln med ätbar olja. Det här är väldigt viktigt!.
 • Kontrollera inställningen av justeringsbulten enligt rekommendationen för den typ av utsäde. Om rekommendationen är inte användning av justeringsbulten lämna munstycket helt öppen. När presskakan kommer fram drag åt justerings-bulten successivt för att erhålla ett bra flöde av oljan och ökat tryck.
 • Tänd veken.
 • Fyll tratten med utsäde. Vänta 10 minuter för att värma upp presshuset.
 • Börja vrida veven medurs försiktigt. Presskakan kommer att synas genom de 2 hålen i locket. I början det komma enstaka frö, stoppa dessa mesett lätt tryck av fingrarna. Oljan kommer att rinna genom olje slitsen i presskorgen.
 • Kontrollera regelbundet flöde av fröet genom tratten. Använd en liten träpinne för att lösgöra ev stopp av fröerna i tratten. Grova eller trasiga eller vinkel frön kan leda till stopp.
 • Rengör oljeöppningen regelbundet med en liten kniv för att undvika blockering.
 • Släck inte lågan när ni tar paus 5 - 10 minuter. Presskakan blir hård. Vid längre avbrott och avslut tag bort locket och rensa ut presskakan innan locket har svalnat.

4. Oljan

 • Den varma olja rinner genom pressen till oljeut-loppet halvvägs på pressen.
 • Samla upp oljan i en liten kopp eller burk.
 • Lämna oljan i rumstemperatur under några tim-mar så att fasta partiklar kommer att sedimen-tera.
 • Olja med en hög smältpunkt, såsom olja från oljepalmkärn kokos, bör hållas varm eller filtreras omedelbart efter den är utvunnen.
 • Häll oljan och hålla den i en sluten behållare och förvara på en mörk och sval plats.
 • Viktigt: Lämna inte pressen utan rengöring av, rengör även expellern mycket väl.
 • Ange typ och ursprung av oljan och datum för utvinning på etiketten på behållaren för att hålla koll på oljelager.

5. Presskakan

 • Presskakan av de flesta oljefrön är lämplig som djurfoder (proteinkoncentrat).
 • Tillför inte till någon olja till presskakan, endast presskaka med en låg oljenivå är lämplig som djurfoder.
 • Lagra presskakan omedelbart i en plastpåse eller väl tillsluten burk att inte förstöras av fukta.

6. Efter utvinning

 • Släck brännaren. Ta bort och rengör munstycket på presshuset omedelbart efter utvinning. Om locket får svalna ner blir presskakan hård som sten och är svår att rensa ut.
 • Rensning av justeringsbulten: ta bort justerings-bulten. Lägg till lite utsäde i tratten. Genom att vrida veven trycks presskakan ut ur munstycket. Rengör gängan inuti locket med en liten kniv utan att skada gängan. När du vrider justeringsbulten i en smutsig gänga kan du knäcka gjutjärnsmunstycket.
 • Tag bort locket från presshuset och rengör locket med en liten kniv utan att skada gängan. Rengör gängan inuti locket med varmt vatten.
 • Glömt att rengöra locket omedelbart efter utvinning: Presskakan är hårt som sten och kan inte tas bort lätt. Blöt locket under några timmar i varmt vatten. Presskakan kommer att mjukna och kan lätt avlägsnas.
 • Torka presshuset och expeller skruven med en något oljig trasa.
 • Häll oljan i en sluten behållare och placera behållaren på en varm plats att låta smuts sedi-mentera under 1-2 dagar. Olja med en hög smältpunkt, såsom från oljepalmkärn, babasu eller coprah bör hållas ganska varmt att tillåta smuts att lösa. Häll oljan i ett rent kärl för förvaring.

7. Frågor och svar

 • Expeller skruven gör en skrapande buller och går trögt. Järnfilspån kan vara synlig på axeln nära presshuset.
 • Lösning: Sluta vrida veven omedelbart. Brickan vid slutet av expeller axeln är inte smord eller sak-nas. Pressning utan smörjning av brickan leder till överdrivet slitage. Ta bort locket, ta bort expel-lerskruven från presshuset, ta bort alla föroren-ingar och smörj brickan.


 • Presskakan pressas genom olje slitsen.
 • Lösning: Presskakan går baklänges, eftersom de 2 ut-gångar för presskakan i locket är för små. Lossa justeringsbulten för att medge en större öppning för presskakan. Om fröerna är alltför fuktiga kan presskakan gå baklänges. Torka utsädet väl.


 • Olja visas med presskakan.
 • Lösning: Minska utgångsöppningar för presskakan. Expeller kan överhettas. Minska flamman hos brännaren genom att minska vekens längd. I vissa fall behövs ingen flamma i en hög omgiv-ningstemperatur när utvinningen har börjat med ett förvärmt presshus.


 • Presshuset fylls med olja.
 • Lösning: Olje slitsen är blockerad. Rengör oljeslits med en kniv. Fröet har en hög oljehalt eller är mycket liten. Oljan hinner inte att rinna till olje slitsen. Vrid veven vid en lägre hastighet av ca 45 varv per minut eller mindre.


 • Vridning av veven går plötsligt mycket lätt.
 • Lösning: Det finns låsning i tratten. Rör om i tratten med en liten pinne. Aldrig sätta fingret eller en järnstång i tratten.


 • Justeringsbulten passar inte in i kåpan.
 • Lösning: Gängan inuti locket har inte rensats på rätt sätt. Rengör gängan inuti locket med varmt vatten. Därefter kan justeringen enkelt monteras på munstycket.


 • Den expeller är för varmt.
 • Lösning: Värmaren har för hög låga och pressen är över-hettad. Ta bort och rengör locket. Kyl ned pressen något och fortsätta utvinna


 • Den expeller är för kallt.
 • Lösning: Veken är för kort. Släck värmaren och dra veken ut något och tänd lågan igen. (Se upp vekeshål-laren är varm!) Lågan slocknar spontant. Fyll behållaren med lampolja igen.


 • Sotbildning på press bur.
 • Lösning: Veken är för lång. Släck lågan, tag bort ve-keshållaren från flaskan och dra veken något nedåt. Lågan kommer nu att bli mindre och sotbildning slutar.