Direct naar content

Productenpiteba oliepers Piteba notenkraker

E-mail:

Piteba op Facebook

Schatting van de inkomensverbetering per dag

  • Alle bedragen zijn in de plaatselijke valuta
  • Laat velden leeg als zaden of noten gratis zijn,
  • evenzo voor de waarde van de perskoek.
Velden met * svp. invullen!

Soort zaad/noten:         
Zaadprijs per kg:
Olieprijs per liter: *
Prijs van de perskoek (kippenvoer) per kg:
Aantal uren om te persen per dag: *
Resultaat:
Inkomsten: 0.00
Uitgaven: 0.00
Inkomen per werkdag: 0.00
Winst per kg zaad: 0.00

Aannames voor de berekening:
  • Er hoeft geen loon te worden betaald.
  • De kosten voor lampolie, afschrijving e.d. zijn 5% van de olieprijs.
  • de effectiviteit is 80% van de getallen die in de ` tabel "Persresultaten" staan.